หลักสูตรทางด้านอบรมซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์

1. ภาษา C พื้นฐาน

เป็นคอร์สภาษา C พื้นฐานโดยจะเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับท่านที่ต้องการนำภาษา C ไปใช้งานในงานแอพพลิเคชั่นของท่าน
โดยภายในคอร์สจะเริ่มตั้งแต่พืิ้นฐานเบื้องต้นไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน และพร้อมทั้งตัวอย่างอธิบายซอร์สโค้ดการใช้งานในด้่านอื่นๆ เช่น
Microcontroller, Linux Device Driver, Networking Application  เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพความสำคัญของภาษา C มากขึ้นและยังเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดภาษาอื่นได้เช่น C++, JAVA, C# ……

 • HelloWorld!!!
 • Preprocessor
 • variable
 • loop
 • function
 • array
 • pointer
 • structure
 • Example C application for RealWorld


2. Qt, C++ application

เป็นการประยุกต์ใช้ Qt ในการควบคุมฮาร์ดแวร์เบื้องต้นบน PC โดยในหลักสูตรจะมีดังนี้

 • การควบคุม serial port ด้วย Qt
 • TCP/IP เบื้องต้น
 •  การประยุกต์สร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Qt เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์