หลักสูตรการพัฒนาซอฟแวร์บน Raspberry PI 
Photo Sep 25, 22 25 45

 

อบรม Raspberry PI แบบในมุมมองแบบนักพัฒนา Embedded System กับ DEAWARE

อบรมแบบพิเศษ ถ้าท่านต้องการพัฒนาซอฟแวร์ GUI บน ราสเบอรี่ไพจริงๆ ถ้าท่านต้องการเข้าถึงการทำงานของราสเบอรี่ไพจริงๆ เข้ามาไม่ผิดที่แล้วครับ DEAWARE พร้อมมอบเนื้อหาสุดพิเศษและคุ้มค่าให้กับท่านด้วยคอร์สของเรา

Raspberry PI Training course
Lesson :
– Introduction to Raspberry PI
– RaspberryPI SOC architecture
– Embedded Linux architecture, Other development board compare with Raspberry PI
– software installation
– u-boot
– Linux kernel
– How to compile Linux kernel and basic customize Linux kernel for raspberry PI
– Raspberry PI root file system
– Cross compile application with C/C++ programming
– Interpreter programming with Python and introduction to Raspberry PI library
– Development software with python for Raspberry PI
– Introduction to Qt
– Hello world from Qt with Raspberry PI