หลักสูตรทางด้านอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ** ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นคอร์สเพิ่มเติมดูได้จาก
www.deaware.com/calendar

1. Basic ARM Cortex-M4 (STM32F4)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นพื้นฐานการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง ARM Cortex-M4 ลักษณะการสอนจะเหมือนกับ ARM Cortex-M3  ทางด้านซอฟต์แวร์พื้นฐานแต่จะแตกต่างทางด้านสถาปัตยกรรม

โดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

 • ARM Cortex-M4 architecture
 • IDE & Tool For Development
 • CMSIS
 • ST micro standard library
 • GPIO control
 • UART Module
 • ADC
 • NVIC
 • USB Device
 • Example application with STM32F4

 

2. ADRUINO 

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการเขียนซอฟต์แวร์บน Adruino  ในปัจจุบันการใช้ Adruino กำลังเป็นที่นิยมมากเนื่องจากสามารถสร้าง application บนระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และยังรองรับการทำงานกับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นสมัยใหม่โดยง่าย เช่นเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน ADK ได้
หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มเข้ามาสู่ในโลก Embedded System ด้วยแพลตฟอร์มง่ายๆและสามารถพัฒนาได้บนหลายระบบปฏิบัติการ

โดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

 • Adruino Introduction
 • C Programming
 • GPIO
 • UART
 • I2C
 • ADC
 •  การเชื่อมต่อ 7 Segment
 • Example Adruino application