ถ้าไม่มีคอร์สตรงกับที่ต้องการ แต่อยู่ในส่วนของ Embedded System, Real Time Software, Software and Hardware interface,Android, HTML5, LABVIEW, MATLAB หรือว่าอื่นๆ ที่คิดว่าน่าจะลองปรึกษาเราดู

หรือว่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจัดคอร์สเฉพาะ
ลองติดต่อได้ครับที่
www.deaware.com/contact