หลักสูตรทั้งหมดของ Deaware

https://drive.google.com/file/d/0B-IbzRNLM9hPZXpzVlgtSUFpWEE/view?usp=sharing

ถ้าอยากเริ่มต้นเรียนรู้งานทางด้านระบบสมองกลฝังตัว หรืออยากลองพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ที่จำกัดด้วย memory และ CPU เพื่อสร้างอุปกรณ์อะไรซักอย่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือเขียนซอฟต์แวร์บนไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีระบบปฏิบัติการวันนี้ DEAWARE คือคำตอบ

      เรามีวิทยากรที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านการอบรม ทำให้สามารถอธิบายเนื้อหาการเรียนออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถตอบปัญหาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่า ถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะเรียนไม่รู้เรื่อง

 

ด้วยหลักสูตรอบรมที่หลากหลายทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทำให้ท่านสามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความต้องการ หรืออบรมตามหลักสูตรที่เราจัดให้

   รวมทั้งท่านสามารถเสนอหัวข้อที่ต้องการให้จัดอบรมเฉพาะทางในกรณีที่ใกล้เคียงกับความสามารถของคนในทีมหรือเชี่ยวชาญเราจะช่วยซัพพอร์ตท่านเต็มที่

 

หลักสูตรทั้งหมดของ Deaware

https://drive.google.com/file/d/0B-IbzRNLM9hPZXpzVlgtSUFpWEE/view?usp=sharing