Ti Stellaris LaunchPad มาถึงแล้ว

By December 11, 2012Uncategorized

จากที่รอคอยมาซักพักหนึ่งกับ TI LaunchPad จาก Stellaris ARM Cortex-M4  มาถึงมือทางเราแล้ว
และเตรียมพร้อมพบกับรีวิวและวีธีการใช้งานในฉบับภาษาไทยได้ที่นี่


TI-RTOS และการใช้งานมาแน่ครับ

Leave a Reply

*