ทางบริษัทเดียแวร์ซิสเต็ม มีโอกาสได้รับการว่าจ้างจากบริษัททั้งในและต่างประเทศหลากหลายวงการ ทั้งด้านการจัดอบรม จัดจ้างพัฒนาโปรเจค เราภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้หน่วยงานต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น เอกชน รัฐบาล มหาวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพ หรือ โรงเรียน เป็นต้น

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของเราเช่น :

MyCustomer