deaware_web_first

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ARDUINO COURSE 1 : Basic Programming and Hardware interface

January 24, 2015 @ 10:00 am - 5:00 pm

Arduino_Uno_-_R3

คำอธิบายหลักสูตร :

เริ่มต้นการใช้งาน Arduino ได้อย่างมั่นใจตัวหลักสูตรจะรวมไปถึงการเริ่มต้นใช้งาน C/C++ สำหรับผู้ที่ไม่เคยพัฒนาซอฟแวร์ด้วยภาษา C/C++ บน Arduino มาก่อน พร้อมทั้งมีการอธิบายหลักการต่อวงจรฮาร์ดแวร์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยจับฮาร์ดแวร์มาก่อนสามารถต่อวงจรเบื้องต้นระหว่าง Arduino และตัวฮาร์ดแวร์ได้ ในหลักสูตรท่านจะได้เรียนการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์พื้นฐานตั้งแต่ Digital IO, Serial Port, LCD , SPI, I2C และ PWM ใช้สำหรับการควบคุมเซอโวมอเตอร์

ระดับ : 
Beginner

ระยะเวลา : 

1 วัน

สกิลต้องการก่อนอบรม :

เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 ( including LAB )

– Introduction to Arduino Platform
– Basic Electronics
– Introduction to C Programming
– Digital IO ( Output ) LED, Relay
– Digital IO ( Input ) Button
– Serial Port
– Analog to Digital Converter
– LCD Character with Arduino
– Temperature Sensor DS18B20
– RGB LED with PWM
– ทดลองสร้าง Library ของตนเองให้กับ Arduino
– Final Project

ค่าใช้จ่ายในการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อและอาหารกลางวันฟรี 
– 2000 บาท
– 1800 บาทสำหรับนักศึกษา
– 1800 บาทสำหรับลูกค้าเก่า deaware

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันอบรม 
– คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค

เวลาในการอบรม
10 : 00 – 17:00

สิ่งที่ต้องเตรียมมา :

คอมพิวเตอร์โน็ตบุ้ค

วิธีการสมัคร :
https://www.deaware.com/howtoregis/

Details

Date:
January 24, 2015
Time:
10:00 am - 5:00 pm

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดคอร์สอบรมเพิ่มเติม
หรืออบรมนอกสถานที่ได้ทาง www.deaware.com/contact