Basic real-time graph communication in C# with microcontroller

By May 9, 2012General

ในการทำงานทางด้าน Embedded System นั้น คงปฎิเสธไม่ได้ว่า่อุปกรณ์ึที่เราสร้างขึ้นมานั้น อุปกรณ์นั้นๆอาจจะต้องไปติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ หรือถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งเราก็สามารถเห็นได้ตามทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นตัวอ่านบาร์โค้ดสินค้าของห้างสรรพสินค้าที่ต่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล ในตัวเครื่องอ่านบาร์โ้คดจะำทำหน้าที่ประมวลบาร์โค้ดแล้วส่งข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้จากตัวอย่างที่กล่าวมาการสื่อสารระหว่างแต่ละอุปกรณ์เป็นเรื่องจำเป็น วันนี้เราจึงขอเสนอ “Basic real-time graph communication in C# with microcontroller” เป็นการใช้ภาษา C# ในการแสดงผลในรูปแบบกราฟที่ได้รับข้อมูลจาก Microcontroller ผ่านทาง Serial Communication

โดยได้ออกแบบการทำงานคร่าวๆ มาดังนี้

การทำงานมีดังนี้

  1. เริ่มต้นจาก Microcontroller อ่านค่าจาก Sensor โดยแปลงจาก Analog เป็น Digital
  2. Microcontroller ทำการส่งค่าที่อ่านได้จาก Sensor ไปที่คอมพิวเตอร์ ผ่านทาง UART (Universal asynchronous receiver / transmitter)
  3. คอมพิวเตอร์ทำการอ่านค่าผ่านทาง Serial Port แล้วนำมาวาดกราฟด้วย C#

ในตอนต่อไปเราจะนำเสนอรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์จากแนวคิดข้างต้นนี้
To be Continued…

Join the discussion 3 Comments

  • KaRNKiNg says:

    คือ ผมทำโปรเจคคล้ายๆแบบนี้เลยอะครับ ไม่ทราบว่าจะปรึกษาได้ยังไงบ้าง

  • deaware says:

    สามารถโทรปรึกษารายละเอียดได้่เลยครับ หรือ ส่งข้อสงสัยมาทาง connect@deaware.com

  • […] จากคราวที่แล้วเราได้ทำการออกแบบการวาดกราฟที่ได้ค่าจากเซนเซอร์เพื่อมาแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัว มาถึงภาคต่อของตอนนี้ เราำได้ทำตัวอย่างจริงๆ ตามที่ออกแบบไว้ […]

Leave a Reply

*