หลักสูตรอบรมของ Deaware

เรามีหลักสูตรสอนโดยผู้มีประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรม ทั้งเป็นหลักสูตรที่จัดเตรียมไว้
และสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้สมัคร ทั้งในและนอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตรปัจจุบันของ DEAWARE : 

1. STM32 Microcontroller Hand on workshop
https://drive.google.com/file/d/0B-IbzRNLM9hPZzgwRU14N3BmM2c/view?usp=sharing

2. Qt
https://drive.google.com/file/d/0B-IbzRNLM9hPMWFTbEk0QUJWWVk/view?usp=sharing

3. IoT
https://drive.google.com/file/d/0B-IbzRNLM9hPSzNKSFRmSHRNZFU/view?usp=sharing

4. Docker and Linux
https://drive.google.com/file/d/0B-IbzRNLM9hPZk5nN3FnY1h3eTA/view?usp=sharing

ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์จิ๋ว เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยปรากฎในทุกๆ ภาคอุตสาหกรรม
ถ้าท่านสนใจเริ่มต้น พัฒนาด้วยตนเอง ไม่ว่าเพื่อลดต้นทุนระบบเดิม หรือประกอบอาชีพ สามารถเลือกหลักสูตรในการอบรมกับเราให้เหมาะสมกับความต้องการได้

DSC_6573

      เรามีวิทยากรที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านการอบรม ทำให้สามารถอธิบายเนื้อหาการเรียนออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถตอบปัญหาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องกังวลว่า ถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะเรียนไม่รู้เรื่อง


1383552_258834614241400_871154712_n
11236158_391313554326838_3040270786822225409_n
11133840_384308908360636_6438233747956579812_n
11150481_384308815027312_7860980074965017916_n

โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้จากหลักสูตรที่เรามีโดยสามารถติดตามตารางอบรมได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือปรับแต่งหลักสูตรตามที่ต้องการ

www.deaware.com/calendar