ขั้นตอนในการจัดจ้าง

  1. ติดต่อวิศวกรของเราได้ทาง
   E-MAIL : connect@deaware.com
   TEL : 096-881-3024
  2. ส่งข้อมูลของโปรเจคเบื้องต้น หรือนัดเจรจาไอเดีย ที่บริษัทของท่านหรือ ออฟฟิศของเดียแวร์
  3. ตกลงวิธีในการร่วมมือเพื่อให้พอใจทั้งสองฝ่าย เช่น จ้างพัฒนา สั่งผลิต หรือจัดทำระบบ พร้อมราคา
  4. เริ่มพัฒนา ท่านสามารถติดตามโปรเกรสการพัฒนาโปรเจคได้ เป็นรายวัน
  5. เสร็จงาน ได้รับผลิตภัณฑ์ หรือระบบที่สร้างจาก Embedded System ที่สามารถใช้งานได้จริงDSC_6573